TreeTube

TreeTube היא מערכת נטיעה מודולרית לעצים בסביבת חיפויי קרקע קשים, ריצופים ואספלט. המערכת מקנה לעץ תנאים מיטביים: מצע גידול איכותי, השקייה, איוורור וניקוז. לצד איכותה האגרוטכנית מהווה TreeTube תשתית יציבה למדרכות, כיכרות, מגרשי חניה ומסעות. המערכת מספקת הגנה מפני נזקי שורשים לריצופים, אבני שפה מדרכה וכביש.

שירותים:

בואו נדבר!

052-5380949

office@saritarieli.co.il

All rights reserved © Sarit Arieli 2023

 
גלילה לראש העמוד
בודק...