לוגו שרית אריאלי

TreeTube

חוברת מותג טרי טיוב

על הפרויקט

TreeTube היא מערכת נטיעה מודולרית לעצים בסביבת חיפויי קרקע קשים, ריצופים ואספלט. המערכת מקנה לעץ תנאים מיטביים: מצע גידול איכותי, השקייה, איוורור וניקוז. לצד איכותה האגרוטכנית מהווה TreeTube תשתית יציבה למדרכות, כיכרות, מגרשי חניה ומסעות. המערכת מספקת הגנה מפני נזקי שורשים לריצופים, אבני שפה מדרכה וכביש.

כחלק מתהליך מיתוג כללי, הוגדרה שפה עיצובית, לוגו חדש, אסטרטגיית תמונות, חומרים שיווקיים ובניית אתר

 

פרטים נוספים:

לקוח

Tree Tube

שנה

2024

שירותים